elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 15.07.2024

Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi:

ewidencję uczniów
ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów
rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
ewidencję akt osobowych pracowników
księgę druków ścisłego zarachowania
rejestr upoważnień
rejestr skarg i wniosków
rejestr korespondencji
rejestr wypadków pracowniczych
rejestr wypadków uczniowskich
rejestr umów
rejestr udzielanych zamówień publicznych
Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu  udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1915 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bytomiu , zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnym w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator2
Wprowadził informację: Administrator2
Edytował informację: Administrator2
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 30.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2021
Liczba wyświetleń: 472
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
30.12.2021
11:58:57
edycja
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa
30.12.2021
11:58:52
edycja
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa
30.12.2021
11:58:07
edycja
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa
30.12.2021
11:57:40
edycja
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa
30.12.2021
11:57:06
edycja
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa
30.12.2021
11:56:41
dodanie
Administrator2
Rejestry, ewidencje i archiwa