elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 15.07.2024
Jesteś tutaj:

Statut prawny

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu  jest szkołą publiczną działająca na mocy aktu założycielskiego Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Katowicach  z dnia 6 października 1967 r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 51 w Bytomiu jest szkołą Publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 1991.09.07 Dz. U. 96.67.329 art. 7. 1. (z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi) Dz. U. 03.203.1996 art. 53, Dz. U. 00.122.1320 art. 1), zapewniającą bezpłatne nauczanie obowiązkowe na etapie kształcenia podstawowego, realizującą zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne  szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Organem prowadzącym jest Gmina Bytom  natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu  w Bytomiu działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz. U.  2017 poz. 60 z późn. zm),
Ustawy z dniem 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 poz. 1189 z późn zm.),

 

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bytomiu
Zarządzeń Kuratora,
Zarządzeń Prezydenta Miasta Bytomia
Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51z Oddziałami Integracyjnymi   w Bytomiu,


Regulaminów organów szkoły:

Regulaminu Organizacyjnego,

Regulaminu Rady Pedagogicznej,
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
Regulaminu Rady Rodziców,

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnym w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator2
Wprowadził informację: Administrator2
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 30.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2021
Liczba wyświetleń: 510
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
30.12.2021
12:29:49
edycja
Administrator
Statut prawny
30.12.2021
11:32:01
edycja
Administrator
Statut prawny
30.12.2021
11:11:57
edycja
Administrator2
Informacje ogólne
30.12.2021
11:11:34
edycja
Administrator2
Informacje ogólne
30.12.2021
11:11:12
dodanie
Administrator2
Informacje ogólne